leker

Leken som kittlar fantasin med hjälp av lekeakademiet.no

Leken som kittlar fantasin med hjälp av lekeakademiet.no

Det finns alltid möjlighet till att se livet från en lekfull sida. Att låta det glada och barnsliga ta överhanden och låta kreativiteten och möjligheterna styra. Många gånger handlar det om att tillåta sig själv detta. För med åren är det lätt att man liksom blir allt stelare och mindre flexibel: Man drabbas av att bli svårt vuxen, så att säga.

Den utvecklande leken

Visst finns det en naturlig mognad som sker genom erfarenhet och utveckling. Samtidigt finns det även en sorts omedveten process där man inte längre tillåter sig själv att leva ut sina mjukare och mer nyfikna sidor.

Sir Ken Robinson har ett berömt Ted-talk som heter «Changing education paradigms». Där går han igenom hur dagens skola minskar vår förmåga till kreativitet och möjlighet att fantisera, vilket måste ses som ett enormt misslyckande.

För är det inte just dessa två förmågor som alltid har fört mänskligheten framåt. 

Även Einstein sade att han «…tror på intuition och inspiration. Kunskap är begränsat medan fantasin innefattar alltet och driver evolutionen framåt. Den är en faktor i forskning.» vilket är ett kraftfullt citat.

Alla som har barn vet att lek är bland det mest stimulerande som finns för deras fantasi. Allt möjligt kan hända i pratlekar eller när de skapar hela världar med leksaker från lekeakademiet.no. Få saker är egentligen omöjliga i barns lekar och som vuxen kan man både låta sig roas och inspireras av det som händer.

Vill du själv utvecklas i ditt liv kanske du behöver låta fantasin få ta mer plats i ditt liv. För det handlar som saft ofta om att ge sig själv tillåtelse att sväva utanför sina egna gränser. För fantasin, kan precis som frihet, vara en plats där man känner att det känns ovant och till och med otryggt.

Tillåter man sig att gå igenom eventuellt obehag i denna resa mot större perspektiv brukar belöningarna vara värda det.