Avrusning

Hvordan foregår avrusning?

Hvordan foregår avrusning?

Avrusning er det som skjer når du slutter å innta rusmidler. Det er en prosess der kroppen og sinnet forsøker å bli kvitt en avhengighet av rusmidler som alkohol, narkotika, medisin eller lignende. Den prosess vil oftest være veldig vanskelig når man kommer fra et misbruk, fordi både kropp og hjerne vil forsøke å kjempe imot. Derfor kan det være en veldig god idé å få profesjonell hjelp til avrusning frem for å forsøke på egen hånd. Det skyldes både at det er større sjanse for suksess når du får hjelp fra profesjonelle, samt at sikkerheten er høyere fordi det blir tatt hånd om de fysiske og helsemessige aspekter.

Det er ikke én fast fremgangsmåte ved avrusning som anvendes av alle behandlingssteder og for alle personer. Det vil nemlig avhenge av mange faktorer som hvilket rusmiddel det er snakk om, hvor langt misbruket har vært, din alder og øvrige helse osv. Felles for alle er dog at du slutter å innta rusmiddelet. I forbindelse med dette kan det oppstå abstinenssymptomer, som varierer avhengig av hvilket rusmiddel det er snakk om. Disse er midlertidige, men er svært ubehagelige og kan for mange gjøre at avrusningen mislykkes. Derfor er det ved profesjonell avrusning mulighet til å få medikamentbasert behandling dersom det er behov for og ønske om dette. Dette vil minske og forebygge abstinenssymptomer og gjøre den fysiske delen av avrusningen enklere og tryggere.

Ved avrusning er det også viktig å ta hånd om årsaken bak avhengigheten og din mentale sunnhet. Derfor vil du motta psykologisk støtte, få kunnskap og informasjon samt jobbe på din egen motivasjon og tro på egen mestring. Dette vil gi bedre resultater og økt sannsynlighet for at du også lykkes på egen hånd når du kommer hjem igjen. Profesjonell avrusning er den trygge og effektive vei til en rusfri fremtid.